لمینت و کامپوزیت هردو باعث اصلاح رنگ و شکل و فرم دندان می‌شوند ولی تفاوت هایی دارند.

درمان کامپوزیت نسبت به لمینت سرامیکی زمان انجام کمتری نیاز دارد و معمولا در یک جلسه قابل انجام است. میزان تراش کمتری نیاز دارد یا بعضی اوقات بعضی از دندان ها را می‌توان بدون تراش انجام داد که باتوجه به شرایط خود دندان دارد که چقدر بیرون ‌زدگی داشته باشد و چه مقدار رنگ دندان بد رنگ باشد و اگر بیرون زدگی نداشته باشد و خیلی بد رنگ نباشد و بدون تراش می‌توان کامپوزیت انجام داد.

 ولی در لمینت سرامیکی هرچقدر هم که فرم دندان خوب باشد یک حداقل تراشی را نیاز دارد. کامپوزیت در یک جلسه قابل انجام است لمینت سرامیکی بعد تراش و آماده سازی که انجام می‌شود، دندان ها قالب گیری می‌شوند. قالب ها به لابراتور می‌روند و ساخته می‌شوند که خب یک مقدار این پروسه زمان بر است. بعد از ساخته شدن، زیباجویان به مطب مراجعه می‌کنند و پس از چک شدن، روی دندان ها چسبیده می‌شوند که یک مقدار استحکام بیشتری دارد و مقاومت آن در برار رنگ پذیری بیشتر است.

 کدام بهتر است؟

 هرکدام مزایایی دارد و آن را با توجه به مزایا و شرایط فرد، خواسته ها و شرایط دندانی و اینکه که کدام کار برای آن ها مناسب تر است، انتخاب می کنیم.

 هزینه ها متفاوت است. لمینت سرامیکی هزینه بیشتری دارد چون پروسه ی زمانی بیشتری دارد و لابراتوار دخیل می‌شود که باید این لمینت ها را بسازد و یه مقداری هم اگر کمی لپ پری یا ترمیم یا از روی دندان کنده شود ترمیم دندان کمی سخت تر است اما کامپوزیت معمولا ترمیم آن آسان تر است.